Jaunimo mainai

„Media įsitraukimui“ yra tarptautinis jaunimo mainų projektas, kalbantis  apie praktines  galimybes  panaudoti medias kasdieniniame gyvenime, kaip vieną iš svarbių priemonių įsitraukimui ir supratimo didinimui. MFI yra praktinis susitarimas identifikuoti  skirtingų šalių ir gyvenimiškų patirčių jaunimo mokymosi spragas naudojant media kaip priemonę neformaliame mokymesi ir įsitraukime. Šiandien media tapo svarbiu faktoriumi mūsų gyvenime, ir mes negalime to ignoruoti.  Mes norime apsirūpinti patys ir suteikti kitiems jauniems žmonėms  žinių, reikalingų naudojant šią priemonę bei plėtojant supratimą apie skirtingas sritis, susijusias su žmogaus teisėmis, demokratija, socialiniu įsitraukimu, sportu, kultūra ir kt.

MFI taip pat turi tikslą parodyti projekto iš skirtingų šalių  dalyviams įvairovę bei suteikti galimybę mokytis vieniems  iš kitų, plėtoti supratimą apie EU piliečio vertę ir  kaip elgtis su radikalizmu, paskatinti tolerancijai, kuri šiuo metu yra vis didėjanti problema. 

Mes įgyvendiname projektą plėtodami visų projekto dalyvių kompetencijas, įgūdžius ir praktinius gebėjimus naudoti media kasdieniniame gyvenime. Jaunimo mainų veiklos, realizuojamos projekto metu nėra kompetentingos, tačiau sukuria džiaugsmingą mokymosi patirtį, kuri motyvuoja mus ir kitus jaunus žmones dalyvauti tokio tipo veiklose ir mokytis dar daugiau.

Pagrindiniai projekto tikslai, susiję su ERASMUS+ programos veiklosmis yra:

  • Galimybė naudoti media priemones ir audio vizualines aplikacijas neformaliame švietime;
  • Projekto dalyvių padrąsinimas tapti atsakingais EU piliečiais;
  • Komandų darbui su jaunimu subūrimas skirtingose vietose ir kultūrose;
  • Skatinimas džiaugsmo, kultūrinio supratimo ir tolerancijos;
  • Jaunimo drąsinimas dalyvauti sveikatinamo ir atvirame ore vykstančiose veiklose;
  • Aprūpinti jaunimą įsidarbinimo įgūdžiais;
  • Padėti dalyvaujančiam jaunimui geriau komunikuoti ir kelti savivertę ir savigarbą;
  • Formuoti supratimą apie socialinį medijų saugumą;
  • Aprūpinti jaunimą įgūdžiais, kurie leistų tiesiogiai dalyvauti šalies demokratiniuose procesuose.

Projektas suteikia daugiau galimybių realizuoti ERASMUS+ tikslus, susijusius su prioritetu įtraukti  į veiklas jaunimą, turintį negalę ar nesuskaičiuojamus mokymosi sunkumus, iš mažumų grupių ar   turinčius mažiau galimybių ir socialinių problemų. 

MFI tiesiogiai susijęs su ERASMUS+ tikslais plėtojant įgūdžius ir įsidarbinamumą, modernizuojant edukaciją ir jaunimo darbą suteikiant galimybes mokytis alternatyviai, įgyjant praktinės patirties ir savanorystės gebėjimų. 

Šie jaunimo mainai įgyvendinami partnerystėje su NGO iš šešių skirtingų šalių: Ispanijos, Turkijos, Lietuvos, Maltos, Graikijos ir Rumunijos.